fbpx

BWP czyli z rosyjskiego Bojewaja Maszyna Piechoty (BMP). Jest to uzbrojony i opancerzony pojazd bojowy, zwykle gąsienicowy, przeznaczony do przewożenia żołnierzy piechoty zmechanizowanej na polu walki i jej wsparcia ogniowego. Dzięki zdolności do poruszania się w trudnym terenie i dużej ruchliwości taktycznej, BWP nadaje się do prowadzenia walki ogniowej we wszystkich warunkach, w jakich użyć można czołgu – zwłaszcza w szykach pododdziałów desantowych i rozpoznawczych.
BWP-1 (ze zdjęcia) jest uważany za pierwszy skonstruowany od podstaw i produkowany seryjnie bojowy wóz piechoty na świecie.

Załoga: 3+8.
Uzbrojenie:
73 mm armata gładkolufowa o zasięgu 800-1300 m
Wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych o zasięgu 500-3000 m
7,62 mm sprzężony karabin maszynowy PKT o zasięgu 800-1000 m
Oprócz tego, jako pomocnicze uzbrojenie, BWP-1 ma po 4 otwory strzelnicze po obu stronach kadłuba, umożliwiające żołnierzom desantu prowadzenie ognia z pokładowej broni strzeleckiej z wnętrza pojazdu.

Prędkość: 65 km/h
w terenie: ok. 45 km/h
w wodzie: ok. 7 km/h
Zasięg: 500 km (na szosie)
Długość: 6,74 m
Szerokość: 2,94 m
Wysokość: 2,15 m
Masa bojowa: 13 300 kg
Układ jezdny: 6 kół jezdnych rozmieszczonych symetrycznie.

BWP- 1 jest pojazdem amfibią, tzn. może pływać w wodzie i pokonywać przeszkody wodne.
Kierowca i dowódca zajmują miejsce w przedziale kierowania (jeden za drugim), działonowy w wieży (przedział bojowy) znajdującej się w centralnej części wozu, żołnierze desantu w przeznaczonych dla nich dwóch przedziałach umieszczonych w tylnej części pojazdu. Dostęp do przedziału desantu zapewniają duże dwudzielne drzwi w tylnej ścianie pojazdu, oraz 4 włazy w dachu.

Do dziś ten model wykorzystywany jest w polskiej armii, a ich produkcja sięga jeszcze lat 60-tych.

Słowniczek – Military vocabulary:
bojowy wóz piechoty (BWP) – infantry fighting vehicle (IFV) /ɪnfəntri faɪtɪŋ viːɪkl/
załoga – crew /kruː/
członek załogi – crew member /ˈkruː ˌmem.bər/UK, /ˈkruː ˌmem.bɚ /US
członek załogi – crewman /kruː.mən/
ratownik, sanitariusz – paramedic /ˌpær.əˈmed.ɪk/UK, /ˌper.əˈmed.ɪk/US
kierowca – driver /ˈdraɪvər/
działonowy – gunner /ˈɡʌn.ər/ UK, /ˈɡʌn.ɚ/ US
strzelec karabinku– rifleman /ˈraɪ.fəl mæn /
ładowniczy – loader /ˈləʊdər/
radiooperator – radio operator /’reɪdiəʊ ˈɒpəreɪtər/
wieżyczka – turret /ˈtʌrɪt/
kadłub – hull /hʌl/
działo główne, armata głowna – main cannon /’meɪn ˈkænən/ /
karabin maszynowy – machine gun /məˈʃiːn ’ɡʌn/ /
główne uzbrojenie – main armament /meɪn ˈɑː.mə.mənt / UK, /meɪn ˈɑːr.mə.mənt/ US