fbpx

Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami. Patrzysz w przyszłość z optymizmem? Czy może zastanawiasz się jak będą wyglądały zajęcia hybrydowe? Jak sprawdzą się specjalistyczne kursy on-line języka angielskiego wojskowego, które właśnie ruszają? Chcesz sprawdzić, czy jesteś już gotowy do egzaminu STANAG 6001? Mam dla Ciebie coś specjalnego.

General English Placement Test 1 to gramatyczno-leksykalny test poziomujący z języka angielskiego ogólnego. Test 1 składa się z 50 pytań wielokrotnego wyboru. Na każde pytanie jest wyłącznie jedna poprawna odpowiedź. Po wybraniu odpowiedzi, nie masz możliwości powrotu do niej, ani jej zmiany. Nie zaznaczaj na chybił-trafił, tylko dokładnie przemyśl swoją odpowiedz i wybierz tą, która wydaje ci się najwłaściwsza. Jeśli na kolejne 3 pytania nie znasz odpowiedzi, zakończ rozwiązywanie tego testu. Na rozwiązanie testu masz 50 minut.

Jeśli z tego testu uzyskasz 0-15 punktów, będzie to oznaczało, że jesteś na poziomie begginer.

Jeśli z tego testu uzyskasz 16-50 punktów, będzie to oznaczało, że jesteś na poziomie elementary.

Powodzenia!

General English Placement Test 1

1 / 50

I……a driver.

2 / 50

John and Kate………students.

3 / 50

I’m Polish. I come from…

4 / 50

Danielle’s from the USA. She’s….

5 / 50

…….old are you?

6 / 50

……your name?

7 / 50

……..you like spaghetti?

8 / 50

What time…….she get up?

9 / 50

John likes football but he ………basketball.

10 / 50

Do you like……….?

11 / 50

We start school………7 o’clock a.m.

12 / 50

My mother usually cooks ……….the evening.

13 / 50

My sister’s………….Teresa

14 / 50

I …………….late to work.

15 / 50

She…………to the cinema.

16 / 50

She’s …………… at the moment.

17 / 50

My English teacher…………………in England at the moment.

18 / 50

Elizabeth is………………now.

19 / 50

…………….listening to the music now?

20 / 50

This is my bike and ……….are my books.

21 / 50

These are my pens and …………are your pens.

22 / 50

I’ve got ……cat.

23 / 50

There isn’t ……..milk in the fridge.

24 / 50

There’s …………water in the bottle.

25 / 50

There are………..apples on the table

26 / 50

This is my girlfriend. …………name’s Kate.

27 / 50

There is a plant ……………the sofa and the table.

28 / 50

There is a carpet………..the floor.

29 / 50

The car park is …………….the post office.

30 / 50

How much time……………….?

31 / 50

How many stamps………..?

32 / 50

………….I smoke here?

33 / 50

I …………..go to the dentist.

34 / 50

She ……………..wear a school uniform.

35 / 50

I ………………swim when I was a child.

36 / 50

You ………………smoke here. It’s prohibited.

37 / 50

I feel tired. I……………..rest.

38 / 50

He ………….at school yesterday.

39 / 50

My parents …………..at the cinema two days ago.

40 / 50

…………………….you born?

41 / 50

Caroline……….at home last night.

42 / 50

My sister ……………..dinner for us yesterday.

43 / 50

…………………your homework last Monday?

44 / 50

………………..to something to drink?

45 / 50

My little brother is good………….tennis.

46 / 50

How about………………to the gym in the afternoon?

47 / 50

………………….visited Paris?

48 / 50

I ………………..played squash in my life.

49 / 50

Oh, no! I’ve just…………my finger.

50 / 50

My mother is a writer. She…………………seven books

Your score is

0%