fbpx

Jak będąc żołnierzem zdobyć pozwolenie na posiadanie broni prywatnej? O tym pisałam tutaj.

Z tego wpisu dowiesz się od czego zacząć kompletowanie niezbędnych dokumentów?

1. Pierwszym dokumentem jaki powinieneś uzyskać ze swojej macierzystej jednostki wojskowej, w której aktualnie pełnisz zawodową służbę wojskową, jest wyciąg z rozkazu potwierdzający przydział broni służbowej i zdanie egzaminu z broni służbowej. W tym celu poinformuj swojego bezpośredniego przełożonego, że zamierzasz się ubiegać o pozwolenie na broń prywatną, podkreśl w jakim celu i w jakiej ilości, i co najważniejsze uzyskaj zgodę przełożonych na uzyskanie takiego pozwolenia. Jeśli jesteś młodym żołnierzem (np. na pierwszym kontrakcie) i nie masz ukończonych 21 lat, możesz nie uzyskać takiej zgody od swojego dowódcy. Ponadto, Żandarmeria Wojskowa przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania żołnierza wśród sąsiadów, a także w miejscu pełnienia służby, więc lepiej uprzedzić, dowódcę, niż miałby się on dowiedzieć od funkcjonariusza ŻW o twoich zamiarach. Ponadto, jeśli masz skończone 18 lat, a nie masz ukończonych 21 lat, możesz się ubiegać o wydanie pozwolenia na broń wyłącznie do celów sportowych lub łowieckich. Zaświadczenie z jednostki o przydziale broni służbowej (wyciąg z rozkazu potwierdzony za zgodność z oryginałem) jest ważne 30 dni od dnia wystawienia. Musisz wiec zdążyć w tym czasie wysłać komplet dokumentów.

2. W międzyczasie skseruj swój dowód osobisty z obydwu stron, najlepiej w taki sposób, by znalazły się one na jednej kartce, oraz legitymację służbową żołnierza zawodowego na wszystkich zapisanych stronach, gdzie się znajdują jakiekolwiek adnotacje. Ksero może być czarno-białe, nie musi być kolorowe, ważne by było czytelne.

3. Przygotuj swoje dwie aktualne fotografie w formacie 3×4 cm w ubiorze cywilnym.

4. Uzupełnij wniosek (podanie) do właściwego oddziału Żandarmerii Wojskowej ze względu na miejsce twego stałego pobytu o wydanie pozwolenia na broń palną i dodaj uzasadnienie. Koniecznie wskaż ważną przyczynę, cel, rodzaj broni, liczbę egzemplarzy i nazwy konkretnych modeli broni o jakie chcesz się ubiegać. Jeśli tego nie zrobisz, Żandarmeria może się zwrócić do ciebie z prośbą o uzupełnienie wniosku, przez co cała procedura znacznie się wydłuży. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, możesz otrzymać decyzję odmowną i nie otrzymać pozwolenia na broń.

Dane teleadresowe oddziałów Żandarmerii Wojskowej znajdziesz tutaj 

5. Wnieś opłatę skarbową do właściwego oddziału ŻW w wysokości 242 zł za każde pozwolenie tytułem „wydanie pozwolenia na broń do celów np. kolekcjonerskich Jan Kowalski”. Jeśli chcesz się ubiegać jednocześnie o pozwolenie np. do celów kolekcjonerskich i sportowych, to należy dokonać dwóch oddzielnych opłat tytułem dwóch różnych pozwoleń, czyli 2×242 zł, najlepiej na poczcie lub przelewem bankowym na właściwe konto. Wtedy w twojej sprawie będą się toczyły równolegle dwa różne postępowania administracyjne. Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku. Kopię dowodu wpłaty z poczty lub ksero zaksięgowania przelewu bankowego koniecznie zostaw sobie. Licho nie śpi.

Dane do administracyjnych opłat skarbowych kliknij tutaj

Jakie dodatkowe dokumenty do wniosku muszę dostarczyć?

W zależności od celu jaki wskażesz we wniosku, musisz dostarczyć dodatkowe dokumenty wymagane ustawowo lub dodatkowo poprzez dany oddział ŻW. Chodzi tutaj o dokumenty wskazujące na istnienie ważnej przyczyny uzasadniającej wydanie ci pozwolenia na broń.

Jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do uzyskania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich? Tego dowiesz się z kolejnego wpisu.