fbpx

Pisanie listów/e-maili to pierwsze z dwóch zadań do wykonania w części pisemnej egzaminu według normy Stanag 6001 na poziomie 1,2 oraz 3. Żeby zaliczyć egzamin ze sprawności pisanie należy wykonać oba zadania. W zadaniu 1 możesz zostać poproszona o napisanie listu formalnego.

Czy wiesz, że rozpoczynając list formalny od zwrotów:
Dear Sir, Szanowny Panie, lub
Dear Madam, Szanowna Pani, lub
Dear Sir/Madam, Szanowni Państwo, lub
Dear Sirs, Szanowni Panowie

należy użyć zakończenia:
Yours faithfully, Z poważaniem/ Z wyrazami szacunku, lub
Faithfully yours, Z poważaniem/ Z wyrazami szacunku,

Jak łatwo to zapamiętać?

Zawsze powtarzam swoim kursantom, że jeśli nie wiemy do kogo piszemy (np. Dear Madam/Szanowna Pani), to mamy nadzieję (faith), że ktoś to przeczyta i nam odpisze na nasz list. Dlatego list formalny powinien zostać zakończony w ten właśnie sposób.

Natomiast jeśli list formalny rozpoczynasz zwracając się do konkretnych osób:
Dear Mr Kowalski, Szanowny Panie Kowalski, lub
Dear Ms Nowak, Szanowna Pani Nowak, lub
Dear Mr and Ms Smith, Szanowny Panie i Pani Smith

to pisanie listu formalnego należy zakończyć zwrotem:
Yours sincerely, Z poważaniem/ Z wyrazami szacunku, lub
Sincerely yours, Z poważaniem/ Z wyrazami szacunku,

W języku polskim nie mamy dwóch różnych zwrotów kończących maile czy listy, w zależności od tego do kogo się zwracamy. Dlatego tym bardziej warto pamiętać o zasadach panujących przy pisaniu korespondencji w języku angielskim, by nie popełnić błędu.