fbpx

W związku z obowiązującym nadal stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych kursach językowych do 10 lipca 2020r. są realizowane wyłącznie w systemie nauczania na odległość.

Jak zatem przygotować się do egzaminu pisemnego z języka angielskiego bez pomocy wykwalifikowanego nauczyciela?
Z perspektywy egzaminatora STANAG 6001 przedstawiam Ci checklistę 9 punktów, dzięki którym dowiesz się jak sprawdzić pracę pisemną samodzielnie.

Po napisaniu swojej pracy odpowiedz na poniższe pytania zgodnie z moimi wskazówkami poniżej i przekonaj się jak Ci poszło. Do dzieła!

1. Czy praca jest napisana na temat?
Pisanie każdej pracy zacznij zawsze od dokładnego zapoznania się z poleceniem.
W każdym zadaniu egzaminacyjnym wyraźnie jest napisane jakie elementy w pracy należy uwzględnić. Co ważne, trzeba o nich nie tylko ogólnie wspomnieć, ale również i szczegółowo rozwinąć.
Jeśli w poleceniu jest podane, że masz zaprosić na swoje wesele koleżankę z małżonkiem, to dokładnie tak napisz. Nie zapraszaj tylko rodziców i krewnych. Jeśli w wiadomości do szefa masz napisać gdzie leżą dokumenty, to wspomnij gdzie one się znajdują oraz jak np. jak wygląda teczka z dokumentami. Jeśli w raporcie wymagane są rekomendacje na rozwiązanie danego problemu, to koniecznie poświęć temu oddzielny akapit.
Na poziomie 1 egzaminu wszystkie podpunkty z polecenia muszą zostać spełnione by praca egzaminacyjna STANAG 6001 uzyskała 9-10 punktów. Żeby uzyskać wymagane do zaliczenia 7 punktów należy zrealizować (zrozumieć) 4 podpunkty z polecenia w oparciu o zamieszczony dodatkowy materiał.
Na poziomie 2 jeśli zadanie jest w pełni zrealizowane i cała treść wypowiedzi pisemnej jest związana z tematem to możesz otrzymać 9-10 punktów. Jeśli zadanie realizowane jest w sposób satysfakcjonujący i zdarzają się tylko nieliczne pominięcia lub odejścia od tematu, to egzaminator może przyznać Ci 7-8 punktów.
Na poziomie 3 by otrzymać 9-10 punktów w kryterium „Realizacja zadania”, należy poruszyć wszystkie punkty z zadania, a argumenty muszą być trafnie dobrane i dobrze rozwinięte. Nie mogą się pojawić żadne odejścia od tematu. Aby uzyskać 7 punktów wszystkie punkty z zadania muszą zostać poruszone. Mogą pojawić się drobne odejścia od tematu. Przedstawione argumenty mogą być nie w pełni uzasadnione.
Na poziomie 4 egzaminu pisemnego STANAG 6001 by uzyskać maksymalną liczbę 6 punktów do zdobycia w kryterium „Realizacja zadania”, wszystkie 7 elementów zadania muszą być wykonane w sposób w pełni zadowalający, przy pełnym użyciu materiału wspomagającego i przekonywujących argumentów. Jeśli 6 elementów zadania zostanie wykonanych w sposób zadowalający z odpowiednim użyciem materiału wspomagającego i przekonywujących argumentów to można otrzymać wymagane do zaliczenia 4 punkty.
Jeśli praca jest napisana nie na temat to otrzymasz za nią 0 punktów bez względu na to który poziom egzaminu będziesz zdawać.

2. Czy praca ma odpowiednią formę?
Wiadomość, e-mail czy raport składają się z innych części oraz mają inny układ graficzny. W każdej pracy pisemnej należy pamiętać o wstępie, rozwinięciu i zakończeniu odpowiednim dla danego typu tekstu. Zwroty żegnające adresata będą w każdej formie wypowiedzi inne, a czasem wręcz niestosowane. Jak np. w mailu do koleżanki dopuszczalne jest podpisanie pracy podanym w poleceniu imieniem lub XYZ, tak już w raporcie wojskowym tego zrobić nie możesz.

3. Czy praca ma odpowiednią długość?
Na 1 poziomie egzaminu STANAG 6001 wymagana długość emaila lub listu prywatnego to 12-15 zdań. Na poziomie 2 raport wojskowy powinien zawierać od 150-200 wyrazów. Egzamin na poziomie 3 polega na napisaniu listu formalnego/emaila lub notatki służbowej o długości minimum 120 wyrazów oraz raportu wojskowego o długości minimum 200 słow. Na poziomie 4 wypowiedź pisemna (raport lub oficjalne oświadczenie) powinna zawierać od 500 do 600 słów.
Pisząc swoją pracę zwróć uwagę na to, czy nie jest ona za krótka lub zbyt długa. Już w trakcie pisania pracy licz co jakiś czas ilość wyrazów i zapisuj je sobie ołowkiem na marginesie. Egzaminator co prawda nie będzie liczyć słowo w słowo ilości zapisanych przez Ciebie wyrazów, ale wyliczy średnią, biorąc pod uwagę linijkę z najdłuższą i najkrótszą ilością wyrazów.

4. Czy praca zawiera błędy językowe?
Na poziomie 1 – kryterium „Język”, „Poprawność językowa” – na poziomie 2, „Bogactwo języka i poprawność” – na poziomie 3, zaś na poziomie 4 – „Zakres i poprawność struktur gramatycznych”, odnoszą się do poprawności użytego języka, a więc popełnionych przez egzaminowanego błędów lub ich braku.
Jeśli błędy w pracy pisemnej są rzadkie, to na 1 poziomie egzaminu STANAG 6001 można uzyskać za taką pracę 9-10 punktów. Jeśli błędy w języku są bardzo częste, to można otrzymać z tego kryterium jedynie 3-4 punkty. Na 2 poziomie egzaminu jeśli błędy w danej pracy pisemnej są rzadkie, to można uzyskać za nią 9-10 punktów. Jeśli w pracy pisemnej pojawiają się częste błędy w języku, w tym błędy w najprostszych strukturach, to w kryterium poprawności można uzyskać zaledwie 4-5 punktów.
Na 3 poziomie egzaminu za skuteczne użycie w pracy pisemnej zaawansowanych struktur gramatycznych z bardzo rzadkimi potknięciami, uzyskać można 9-10 punktów. Natomiast pojawiające się częste błędy w strukturach gramatycznych, mogące czasem zakłócać zrozumienie tekstu powodują, że egzaminator w tym kryterium przyzna jedynie 6 punktów.
Na poziomie 4 by uzyskać maksymalne 6 punktów do zdobycia w kryterium „Zakres i poprawność struktur gramatycznych”, praca pisemna musi być całkowicie poprawna pod względem gramatycznym i do tego jeszcze posiadać szeroki zasób struktur gramatycznych, włącznie ze strukturami złożonymi. Jeśli w użyciu złożonych struktur widoczne będą problemy, to taka praca pisemna zostanie oceniona na 2 punkty przez egzaminatora w tym kryterium.
Jakie są najczęściej popełniane błędy językowe w pracach pisemnych? Tego dowiesz się z mego kolejnego artykułu.

7. Czy praca zawiera szeroki zasób słownictwa?
W pracy pisemnej, zwłaszcza od 2 poziomu egzaminu STANAG 6001, ważne jest aby nie powtarzać w kółko tych samych prostych wyrazów, ale starać się pokazać bogactwo znajomości języka angielskiego. Stosuj zamienniki wyrazów np. „come” można w kolejnym zdaniu zastąpić wyrazem „arrive”. Zamiast powtarzać wyraz „pretty” można użyć synonimu „beautiful”. Za korzystanie z najbardziej podstawowych zwrotów na poziomie 2, nie zawsze wystarczających do efektywnej komunikacji możesz otrzymać jedynie 4-5 punktów w kryterium „Bogactwo języka”. Przy zastosowaniu w swojej pracy pisemnej bardziej zaawansowanego języka możesz otrzymać na 2 poziomie 8 punktów.
Na poziomie 3 zasób słownictwa jest oceniany w kryterium „Bogactwo języka i poprawność”. Jeśli w danej pracy pisemnej zasób słownictwa jest wąski, a do tego stosowany z częstym brakiem precyzji, to możesz otrzymać jedynie 4-5 punktów. Jeśli w pracy zastosujesz stosunkowo szeroki zasób słownictwa w większości stosowany poprawnie, to uzyskasz 8 punktów.
Na 4 poziomie w kryterium „Zakres i poprawność leksyki”, otrzymasz 6 punktów jeśli w pracy pisemnej zastosujesz w pełni poprawny i stosowny szeroki zasób słownictwa. 2 punkty otrzymasz jeśli słownictwo pomimo tego, że będzie wyszukane, użyte będzie z widocznymi błędami i w niewłaściwym kontekście.

8. Czy praca jest logiczna, a poszczególne akapity są połączone ze sobą?
Czy egzaminator nie będzie miał trudności w zrozumieniu Twojej pracy? Czy łatwo się ją czyta? Czy zastosowałeś odpowiednie łączniki zdaniowe jak „therefore” czy „on the other hand”? Czy nowa myśl wynika z poprzedniej lub jest jej naturalnym rozwinięciem?
Przemyśl, czy Twój tekst nie jest jedynie zbieraniną przypadkowych wyrazów? Czy w zdaniu nie brakuje podmiotu lub orzeczenia? Czy zdania nie są pourywane, jakby niedokończone? Przykładem ilustrującym ten błąd w logice może być zdanie z pracy mego kursanta: „The aim of this report is to present reasons for Brexit and to recommend.” (ale co zarekomendować?). Zapamiętaj: pełne, świadomie zorganizowane zdania pozwalają egzaminatorowi na zrozumienie intencji piszącego oraz zapewniają spójność tekstu. Tekst musi być dobrze zorganizowany. Nie staraj się jednak przedobrzyć i na siłę zamieszczać ładnych, wyszukanych zwrotów gdzie popadnie. Twój sposób pogrupowania myśli nie może też wymagać wysiłku ze strony czytającego, a użycie zwrotów łączących nie powinno być nadmierne.

9. Czy praca jest czytelna?
Pamiętaj, że egzaminator nie jest przyzwyczajony do Twego charakteru pisma i nie będzie się domyślać „co autor miał na myśli”? Czy to literka „o” czy „a” tylko z niedociągniętym ogonkiem? Czasami taka jedna literka potrafi zmienić znaczenie wyrazu i spowodować niepożądany błąd. Zwracam szczególną uwagę zwłaszcza na samogłoski: „a, o, i, e, ” i ich prawidłową pisownię. Przykładowo jeśli pomylimy literkę „i” w wyrazie „swim” z literką „a” i napiszemy „swam” będzie to oznaczało czynność już wykonaną w czasie przeszłym. Pisz starannie i dokładnie! Jeśli nie jesteś pewien pisowni danego wyrazu to napisz go sobie wpierw na brudno i zobacz jak wygląda? Dopiero później napisz wyraz w czystopisie. Unikniesz w ten sposób niepotrzebnych skreśleń. Jeśli praca ma nieczytelne pismo to możesz otrzymać za nią 0 punktów!

Mam nadzieję, że moja checklista pomoże Ci w samodzielnym sprawdzeniu swojej pracy pisemnej STANAG 6001 i przez chwilę poczujesz się jak egzaminator, a nie egzaminowany. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach i potrzebujesz pomocy profesjonalnego egzaminatora, zrób pierwszy krok i umów się na konsultację. Chętnie Ci we wszystkim pomogę.

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł zostaw po sobie ślad, napisz do mnie, skomentuj, prześlij link do wpisu dalej zainteresowanym osobom.