fbpx

Oprócz dokumentów, o których pisałam tutaj, dodatkowo musisz dołączyć dokumenty wskazujące na istnienie ważnej przyczyny uzasadniającej wydanie ci pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r. (Dz.U. 2019 poz.284) wymagane jest udokumentowanie członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.

1. Potrzebujesz więc wpierw zapisać się do takiego stowarzyszenia kolekcjonerów broni palnej, opłacić składkę członkowską oraz uzyskać zaświadczenie o członkostwie oraz statut organizacji potwierdzony za zgodność z oryginałem. Nie ma żadnego wymaganego stażu w organizacji by móc ubiegać się o pozwolenie. W praktyce oznacza to, że dziś możesz stać się członkiem takiego stowarzyszenia (np. KS Kaliber w Białymstoku), a jutro otrzymać już wymagane zaświadczenie o przynależności i statut.

2. Żandarmeria Wojskowa może wystąpić do dowódcy np. o pisemną opinię o żołnierzu lub inne dokumenty, które również będziesz musiał dołączyć do wniosku.

Pamiętaj, by we wniosku wyraźnie zaznaczyć, że ubiegasz się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, z wyłączeniem broni samoczynnej i bez podziału na rodzaje broni. Wskaż na ile sztuk broni składasz podanie oraz w uzasadnieniu podaj konkretne nazwy, które chcesz kolekcjonować. Nie znaczy to, że będziesz zobowiązany zakupić dokładnie te modele broni, które wymienisz we wniosku oraz od razu 10 sztuk jeśli na tyle dostaniesz akurat pozwolenie. Jeśli pozwoli ci na to sytuacja finansowa, to broń możesz zakupić z czasem. Pozwolenie jest wydawane bezterminowo.

Jaki rodzaj broni mogę kolekcjonować?

Pozwolenie na broń, wydane w celach kolekcjonerskich uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:

1. broni przeznaczonej do celów ochrony osobistej:

a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,

b) przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,

c) miotaczy gazu obezwładniającego;

2. broni przeznaczonej do celów ochrony osób lub mienia:

a) pistoletów sygnałowych,

c) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,

d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,

e) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm,

3. broni palnej przeznaczonej do celów sportowych:

a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,

b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,

c) gładkolufowej,

d) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego)

4. broni przeznaczonej do celów rekonstrukcji historycznych:

a) broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej.

Zabronione jest noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich bez zgody właściwego organu Policji/Żandarmerii Wojskowej. W rozumieniu ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r. (Dz.U. 2019 poz.284) noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń.

Otrzymałem pozwolenie na broń, czy mogę już zakupić broń?

 W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji komendanta Żandarmerii Wojskowej i otrzymania pozwolenia na broń, należy jeszcze uzyskać tzw. promesę na zakup broni. W tym celu musisz wysłać wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni i amunicji do tej broni zgodnie z pozwoleniem, do tego samego komendanta Żandarmerii Wojskowej, do którego składałeś pierwszy wniosek.                       Pamiętaj, by wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł za każdą promesę i dołączyć oryginał dowodu wpłaty do wniosku. Przypominam, że kopię takiego dowodu wpłaty z poczty lub ksero wyciągu z konta bankowego warto zachować dla siebie. Warto też wysłać dokumenty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (to ta żółta karteczka, która wróci do Ciebie i będzie potwierdzeniem, że Twoje dokumenty dotarły do ŻW).

 Ile promes potrzebujesz? Tego dowiesz się z kolejnego wpisu.