fbpx

Karabiny automatyczne M16 znajdują się na wyposażeniu armii USA już od kilkudziesięciu lat. Po raz pierwszy użyto ich podczas wojny w Wietnamie i od tamtej pory towarzyszyły one amerykańskim żołnierzom w wielu misjach. Szacunkowe dane podają, że od 2004 roku wyprodukowano już około 8 milionów tych karabinów w różnych wersjach i ok. 90% z nich jest w użyciu. W wersji M16A4 jest on podstawową bronią amerykańskich żołnierzy korpusu piechoty morskiej.

Jego konstruktorem był Eugene Morrison Stoner pracujący w latach 50. XX wieku w zakładach produkujących broń Armalite. Po pierwszych, nieudanych próbach, prawa patentowe zostały sprzedane firmie Colt Patent Firearms Company. Dzięki licznym modyfikacjom i intensywnym testom udało się wyeliminować problemy z zawodnością i celnością broni.

M16 jest konstrukcją samoczynną i samopowtarzalną. Działa na zasadzie wykorzystania energii części gazów prochowych odprowadzonych przez boczny otwór w lufie. Co ciekawe, karabin nie posiada klasycznego tłoka gazowego, a gazy prochowe są odprowadzane bezpośrednio na suwadło. Mechanizm spustowy daje możliwość strzelania ogniem pojedynczym oraz seriami trójstrzałowymi. Na żądanie Korpusu Piechoty Morskiej (US Marine Corps) karabiny pozbawiono możliwości strzelania ogniem ciągłym.

Dane taktyczno-techniczne karabinu M16A3/A4:

 • nabój 5,56 × 45 mm NATO

 • magazynek 30 nabojowy

 • długość karabinu bez bagnetu/z bagnetem 1007/1140 mm

 • długość lufy bez tłumika płomieni/z tłumikiem płomieni 508/533 mm

 • masa karabinu niezaładowanego 3,41 kg

 • prędkość początkowa 948 m/s

 • donośność skuteczna 600 m

Rifle basic vocabulary – karabin podstawowe słownictwo

 • ammunition /ˌæmjəˈnɪʃən/ – amunicja
 • barrel /ˈbærəl/– lufa
 • bullets /ˈbʊlɪts/– pociski/naboje/kule
 • chamber /ˈtʃeɪmbər/– komora zamkowa
 • change lever /tʃeɪndʒ ˈliːvər/– przełącznik zmiany ognia
 • cocking handle /kɒk ɪŋ ˈhændl/ – suwadło
 • magazine /ˌmæɡəˈziːn/ – magazynek
 • rounds /raʊnds/ – naboje
 • sights /saɪts/ – przyrządy celownicze
 • spare magazine /speərˌmæɡəˈziːn/ – magazynek zapasowy
 • trigger /ˈtrɪɡər/– spust