fbpx

W związku z wciąż obowiązującym stanem epidemii na terenie naszego kraju kontakt osobisty z lektorem języka angielskiego wojskowego jest niemożliwy. W dzisiejszym artykule, z perspektywy mego wieloletniego doświadczenia jako Egzaminator STANAG 6001 postaram się odpowiedzieć Ci na pytanie:

Jakie są najczęściej popełniane błędy językowe w pracach pisemnych?

błędy gramatyczne

Znajomość angielskiej gramatyki to podstawa. Błędy gramatyczne to błędy fleksyjne lub składniowe. Błędy fleksyjne zwiążą się z niewłaściwą odmianą wyrazów np. złe stopniowanie przymiotników. Zamiast „My civilian shoes are more comfortable than my combat boots” kursanci piszą „My civilian shoes are comfortabler than my combat boots”.

Składnia to poprawność zbudowania zdania. Tu najczęściej spotykam się z niewłaściwym szykiem (kolejnością) wyrazów w zdaniu. Od prostych zdań w czasie Present Simple na poziomie 1 np. zamiast „I usually go to bed at 10 o’ clock p.m.” kursanci piszą „I go usually to bed at 10 o’clock p.m.”, aż po szyk przestawny na poziomie 3. Zamiast poprawnej konstrukcji inwersji (szyk przestawny) po wyrażeniach negatywnych np. „Never was I so exhausted and bored” zdarzają się błędy typu „Never I was so exhausted and bored.”

błędy leksykalne

W leksyce (słownictwie) mogą się zdarzyć błędy słownikowe (wyrazowe), frazeologiczne lub słowotwórcze. Najczęściej obserwuję pojawiające się błędy słownikowe, gdy kursant zastosuje jakiś wyraz w niewłaściwym znaczeniu lub nietrafny wyraz bliskoznaczny. Często na poziomie 1 egzaminu kursant opisując swoje mieszkanie używa słowa „pilot” w odniesieniu do pilota telewizora, zamiast napisać „remote control”. Na poziomie 2 błędnie użyte słówko „economic” ekonomiczny, związany z gospodarką zamiast „economical” w znaczeniu oszczędny. Prawdziwą zmorą są angielskie homofony, czyli wyrazy, które wymawia się tak samo, a pisze się je zupełnie inaczej i inne mają znaczenie. Przykładem może być popularna para wyrazów „meet” spotykać się oraz „meat” mięso, które brzmią identycznie. „She doesn’t eat meet” to zdanie błędne. Poprawne jest: „She doesn’t eat meat”. Inna grupa błędów słownikowych dotyczy fałszywych przyjaciół tzw. „false friends” gdy kursantowi wydaje się, że wyraz brzmi i znaczy to samo lub podobnie w języku polskim i angielskim. Niestety „sympathetic” nie oznacza „sympatyczny”, a „współczujący”. Odpowiednim wyrazem jest „friendly”.
Błędy frazeologiczne to nieprawidłowo zestawione związki wyrazowe. Zawsze zwracam uwagę kursantom, że należy zapamiętać takie kolokacje, czyli właściwe połączenia wyrazowe np. „I play football” ale „I do karate”.

Najczęstsze błędy w słowotwórstwie polegają na utworzeniu nowego wyrazu niezgodnie z regułami gramatyki, na przykład zła końcówka „Mexicanish” zamiast „Mexican” w odniesieniu do narodowości meksykańskiej.

Błędy leksykalne są również związane z nieznajomością wielu znaczeń danego wyrazu np. „can” to nie tylko puszka, czyli rzeczownik, ale również czasownik móc, umieć, potrafić. Tak samo jak „watch” to nie tylko zegarek (rzeczownik), ale też jest czasownikiem i oznacza oglądać np. telewizję. Im więcej wyrazów i ich znaczeń zapamiętasz, tym mniejsza szansa, że w swojej pracy pisemnej popełnisz błąd. Jest to o tyle ważne, jeśli chcesz pracę sprawdzić samodzielnie w trakcie egzaminu, bo tam już nie będzie nikogo, kto mógłby Ci pomóc. Powtarzaj regularnie i poszerzaj swój zasób leksyki, by osiągnąć sukces na egzaminie Stanag 6001.

błędy stylistyczne

Czy Twoja praca pisemna ma odpowiedni styl? E-mail do koleżanki pisany będzie innym stylem niż list motywacyjny czy raport wojskowy. W mailu dopuszczalne są nieformalne zwroty czy skróty, których nie może być w formalnych dokumentach pisemnych takich jak raport. Tak samo zbyt oficjalne słownictwo użyte w wiadomości prywatnej do kolegi również potraktowane będzie jako błąd stylistyczny. Unikaj też stylu rozwlekłego, czyli pisania zbędnych wyrazów, które nic nie wnoszą do treści, a także skrótów myślowych, których egzaminator nie będzie w stanie rozszyfrować. Prace pisemne na egzaminie STANAG 6001 nie powinny być pisane kwiecistym, poetyckim stylem. Stosuj za to specjalistyczne wojskowe słownictwo.
błędy interpunkcyjne

Interpunkcja to nic innego jak zasady użycia znaków przestankowym w wypowiedzi pisemnej. Podczas egzaminu pośrednio jest sprawdzana znajomość zasad użycia dwukropka, średnika czy myślnika. Zwróć szczególną uwagę też gdzie stoi przecinek, czy na końcu zdania jest kropka. Częstym błędem w pracach pisemnych jest nadmierne używanie znaków przestankowych i stawianie przecinka tam, gdzie nie powinno go być. Kursanci piszą: „In my flat there is: a bathroom, a bedroom, a kitchen, and a sunny balcony.” zamiast „In my flat there is: a bathroom, a bedroom, a kitchen and a sunny balcony.” ponieważ wymieniane są wyrazy równorzędne w zdaniu pojedynczym i przed „and” przecinek nie powinien się znajdować. Podczas pisania listu zwróć również uwagę, czy po zwrocie kończącym stoi przecinek a nie kropka, czyli powinno być „Yours faithfully, XYZ” a nie „Yours faithfully. XYZ”.

błędy ortograficzne

W języku angielskim błędy ortograficzne oznaczają zapisanie danego wyrazu niezgodnie z obowiązującymi normami języka. Literówki to najczęściej błędnie zapisane końcówki wyrazu np. ”cookt” zamiast „cooked”, pisanie wyrazów ze słuchu i zjadania literek, których nie słyszymy a które znajdują się w pisowni, np. „tru” zamiast „through”, mieszanie pisowni wyrazu w brytyjskim i amerykańskim angielskim np. „harbour” i „harbor”. Jeśli wyraz będziesz pisać raz po brytyjsku raz po amerykańsku, to będzie to uznane za błąd. W swojej pracy pisemnej bądź konsekwentny. Jeśli już zdecydujesz się pisać w brytyjskiej odmianie języka angielskiego, to w całym arkuszu egzaminacyjnym stosuj te zasady.
Błąd ortograficzny to również pisanie z małej litery wyrazu, który powinien zaczynać się z wielkiej litery. Mam tu na myśli np. nazwy dni tygodnia i miesięcy, które w języku angielskim zawsze piszemy z wielkiej litery. Pisownia czasowników również dla niektórych kursantów jest kłopotliwa, zwłaszcza gdy należy odmienić czasowniki w różnych czasach i dodać końcówkę „-ing” lub „-ed”. Bez znajomości zasad gramatyki niemożliwe jest poprawne zapisanie wszystkich wyrazów np. „writing” zamiast „writeing” , „swimming” zamiast „swiming” lub „carried” zamiast „carryied”.

Nie potrafisz dostrzec błędów w swojej pracy pisemnej? Potrzebujesz pomocy profesjonalnego egzaminatora STANAG 6001?
Nie zwlekaj. Zrób pierwszy krok i umów się na konsultację. Chętnie Ci we wszystkim pomogę.

Spodobało Ci się to, co czytasz? Zostaw po sobie ślad, napisz do mnie, skomentuj, prześlij link do tego artykułu dalej zainteresowanym osobom.