fbpx

W poprzednich moich wpisach dowiedziałeś się: jak będąc żołnierzem zdobyć pozwolenie na posiadanie broni prywatnej oraz jakie dokumenty i gdzie należy złożyć by uzyskać pozwolenie na broń. Dzisiejszy artykuł jest kontynuacją wpisu: jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do uzyskania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich.

Ile promes potrzebuję?

Potrzebujesz tyle promes ile sztuk broni chcesz w danym momencie kupić. Jeśli otrzymałeś pozwolenie na zakup 10 sztuk broni, to nie musisz od razu wnioskować o 10 zaświadczeń uprawniających do ich zakupu. Możesz wpierw wnioskować o jedną promesę, a następnie z upływem czasu wnioskować o kolejne.

Dlaczego lepiej jest wnioskować o promesę dopiero w przypadku chęci zakupu?

Nie polecam zakupu maksymalnej liczby promes na raz na zapas, np. 10 sztuk jeśli na tyle akurat mamy pozwolenie jeśli nie planujemy od raz zakupić tylu sztuk broni. Dlaczego? Z jednej prostej przyczyny. Choć, promesa wydawana jest bezterminowo, ważna jest jedynie wraz z dowodem osobistym osoby, na którą pozwolenie na broń zostało wydane. W praktyce oznacza to, że jeśli dane z dowodu osobistego się zmienią, np. kobieta wyjdzie za mąż i zmieni nazwisko lub skończył się termin ważności Twojego dowodu osobistego i wyrobiłeś nowy dokument, czyli masz nowy numer dowodu osobistego, to ponownie będziesz musiał składać wniosek o wydanie takiej promesy.

Otrzymałem promesę, czy mogę już zakupić pierwszą broń?

Tak. W momencie gdy otrzymasz od komendanta ŻW zaświadczenie uprawniające cię do zakupu broni możesz wraz z dowodem osobistym udać się do koncesjonowanego podmiotu gospodarczego prowadzącego obrót bronią i amunicją i zakupić broń. Pamiętaj, że zaświadczenie to (promesa), jest wystawiane bezterminowo i ważne jedynie z dowodem osobistym osoby, która otrzymała pozwolenie na zakup broni. Nikt więc nie może sfinalizować transakcji za ciebie.

Czy mogę samodzielnie zakupić amunicję?

Tak. Amunicję możesz nabyć samodzielnie na podstawie otrzymanej legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie dla tej broni, która jest określona w twojej legitymacji (Art. 14 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r. Dz.U. 2019 poz.284)

O czym należy pamiętać przy zakupie pierwszej sztuki broni?

Dokładnie zapoznaj się z podstawowymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi żołnierzy: ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r. (Dz.U. 2019 poz. 284) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1224) w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni.
Przed zakupem broni starannie rozważ, gdzie będziesz ją przechowywać. Miejsce to należy wskazać już we wniosku wysyłanym do komendanta ŻW o pozwolenie na broń. Wpisujesz tam dokładne miejsce (adres), podając nawet kondygnację budynku gdzie broń planujesz przechowywać. Może to być niezwykle istotne w razie kontroli uprawnionych do tego organów. Ponadto, posiadacz broni jest zobowiązany przechowywać i nosić broń i amunicję w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych (Art. 32 ust. 1 ustawy o broni i amunicji). Najpóźniej więc z chwilą zakupu pierwszej sztuki broni musisz posiadać odpowiedni sejf, szafę, lub kasetkę do jej przechowywania z certyfikatem co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. Przemyśl więc zawczasu ile sztuk broni zamierzasz w najbliższej przyszłości zakupić i przechowywać, czy będzie to broń krótka czy długa, czy pomieścisz tam amunicję? By za jakiś czas nie musieć wymieniać sejfu na większy lub dokupywać kolejnej kasetki.
Pamiętaj też, ze po zakupie broni w ciągu 5 dni należy ją zarejestrować osobiście lub listownie u komendanta właściwego ze względu na miejsce stałego przebywania żołnierza wydziału Żandarmerii Wojskowej.

Jak listownie zarejestrować zakupioną broń?

Żeby zarejestrować zakupioną broń należy wysłać wniosek o rejestrację do komendanta właściwego ze względu na miejsce stałego przebywania żołnierza wydziału Żandarmerii Wojskowej. Oprócz swoich danych osobowych we wniosku podajesz rodzaj, typ i model zakupionej broni, jej kaliber, numer seryjny oraz rok produkcji. Do wniosku o zarejestrowanie broni palnej należy dołączyć komplet dokumentów:
wniosek o wydanie legitymacji posiadacza broni, (tylko przy pierwszym zakupie broni, przy rejestracji kolejnych egzemplarzy zakupionej broni pamiętaj by odesłać do ŻW również legitymację posiadacza broni w celu naniesienia w niej odpowiednich adnotacji),
ksero dowodu zakupu (faktury wystawionej przez koncesjonowany podmiot gospodarczy prowadzący obrót bronią i amunicją lub umowy kupna-sprzedaży z osobą posiadającą pozwolenie na broń, ksero nie musi być kolorowe, wystarczy czarno-białe, ważne by dokument był wyraźny i czytelny),
zdjęcia zakupionej broni, na których wyraźnie widoczne są jej numery seryjne,
dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie legitymacji posiadacza broni, oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku. Kopię dowodu wpłaty z poczty lub ksero zaksięgowania przelewu bankowego koniecznie zostaw sobie.

Dane teleadresowe oddziałów Żandarmerii Wojskowej znajdziesz tutaj.
Dane do administracyjnych opłat skarbowych znajdziesz tutaj.
Wysokość opłat skarbowych znajdziesz tutaj.

Przykład promesy