fbpx

Sport strzelecki zdobywa coraz większą popularność. Nic dziwnego – wystarczy raz przyjść na strzelnicę, by przekonać się, że nie trzeba za każdym razem trafiać w dziesiątkę, by czerpać radość ze strzelania do tarczy.

Strzelectwo to dyscyplina z bardzo długą tradycją. Już podczas pierwszych igrzysk olimpijskich w Atenach w 1896 roku znalazło się w programie zawodów. Od tamtej pory gości na każdej olimpiadzie, a Polacy jak dotąd zdobyli cztery złote medale.

Dyscypliny strzeleckie są trzy – pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. W każdej z tych dyscyplin rozgrywane są konkurencje strzeleckie w różnych kategoriach wiekowych i grupach zawodników. Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku rozegranych zostanie 15 konkurencji strzeleckich.

Żeby nieco lepiej zrozumieć strzelectwo, warto przyjrzeć się bliżej niektórym terminom używanym w tym sporcie. Na początek – kaliber. Jak podaje Polski Związek Strzelectwa Sportowego: kaliber broni to najmniejsza średnica przewodu lufy. W przypadku luf gwintowanych kaliber broni oznacza średnicę lufy mierzoną na polach gwintu.

Kaliber broni może być podawany w trzech jednostkach: milimetrach, calach lub wagomiarem. Dwie pierwsze jednostki wykorzystywane są w odniesieniu do broni pneumatycznej i kulowej. Wagomiar to liczba kul o średnicy przewodu lufy, jaką można odlać z ołowiu o masie jednego funta angielskiego (453,6 g). Im mniej kul można odlać, tym większa średnica przewodu lufy. Ta jednostka używana jest tylko w przypadku broni śrutowej.

Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Sportowego (International Shooting Sport Federation ISSF) określa, że w strzelectwie sportowym obowiązują następujące kalibry:

– 4,5 mm – broń pneumatyczna,

– 5,6 mm – broń kulowa małokalibrowa bocznego zapłonu,

– do 8 mm – karabiny dużego kalibru,

– 7,62 – 9,65 mm – pistolety i rewolwery centralnego zapłonu,

– nie większy niż 12 mm – broń śrutowa.

Vocabulary – słownictwo:

air gun /ˈeə.ɡʌn/ – broń pneumatyczna

air rifle /ˈeə ˌraɪ.fəl/– karabin pneumatyczny

air pistol / ˈeə ˌpɪs.təl/– pistolet pneumatyczny

calibre UK (US caliber) /ˈkælɪbər/ – kaliber

champion /ˈtʃæm.pi.ən/ – mistrz

championship /ˈtʃæm.pi.ən.ʃɪp/ – mistrzostwa

international competition /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/ – zawody międzynarodowe

official result /əˈfɪʃ.əl rɪˈzʌlt// – oficjalny wynik, rezultat

podium selfie /ˈpəʊ.di.əm ˌsel.fi/ – zdjęcie zwycięzców robione na podium

shooting sport /ˈʃuː.tɪŋ spɔːt/ / – sport strzelecki

shotgun /ˈʃɒt.ɡʌn/ – strzelba

team /tiːm/ – drużyna

trainer /ˈtreɪ.nər/ – trener

world cup /ˌwɜːld ˈkʌp/ – mistrzostwa świata

world ranking / ˌwɜːld ˈræn.kɪŋ/ – ranking światowy

world record /ˌwɜːld rɪˈkɔːd/ – rekord światowy