Oferta

Indywidualne podejście do każdego ucznia

Kursy języka angielskiego specjalistycznego

Dla służb mundurowych (wojsko STANAG 6001, straż graniczna)

Kursy indywidualne

3-12 miesięczne online oraz stacjonarne w Białymstoku

Wszystkie poziomy zaawansowania

A1-C2, 1-4 według normy STANAG 6001

Przygotowanie do egzaminów

Pokursowych, eksternistycznych, wstępnych na uczelnie wojskowe, do straży granicznej, recertyfikacyjnych, poprawkowych z poszczególnych specjalności np. tylko z pisania na poziomie 2.

Kursy języka angielskiego biznesowego

Kursy Business English, kursy konwersacyjne, stacjonarnie w Białymstoku oraz online.

Tłumaczenia nieprzysięgłe

Indywidualna wycena każdego zlecenia. Tłumaczenia m.in. stron www, tekstów branżowych, prac dyplomowych, artykułów.

Jak wyglądają lekcje online z wojskowego języka angielskiego według normy Stanag 6001?

Specjalistyczne kursy prowadzone są na podstawie indywidualnie dobranego do potrzeb słuchacza programu. Materiał zajęć uwzględnia to, czy przygotowujemy się do podchodzenia do konkretnie wybranej specjalności, jak np. eksternistyczny egzamin poprawkowy z pisania, czy też zdajemy wszystkie cztery sprawności: tj. czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Pod uwagę bierzemy również aktualny poziom językowy słuchacza, planowany termin przystąpienia do egzaminu, ilość wykupionych godzin kursu (min. 5), częstotliwość zajęć w tygodniu (od 1 do 5).

Przy podpisaniu umowy ustalane są indywidualne warunki współpracy, na podstawie których wystawiana jest faktura do opłacenia. Jeśli słuchacz planuje zajęcia 1x w tygodniu przez 3 miesiące, opłaca wtedy 15 lekcji na danym poziomie. Jeśli natomiast chciałby uczyć się 2x w tygodniu przez pół roku, otrzymuje fakturę do uregulowania za 60 lekcji nauki.

Zajęcia z profesjonalnym egzaminatorem Stanag 6001 na odległość odbywają się za pomocą komunikatora zoom/ skype / messenger lub przez telefon. Dogodną platformę do komunikacji ustalam indywidualnie z każdym słuchaczem. Na pierwszej lekcji słuchacz przystępuje do diagnostycznego testu wstępnego. Podczas trwania kursu słuchacz otrzymuje bezpłatnie na bieżąco wszelkie materiały niezbędne do zajęć, a także nauki własnej po zakończeniu lekcji. Słuchacz jest każdorazowo informowany o ewentualnych dodatkowych kosztach, które zostają doliczone do faktury lub o możliwości dokonania samodzielnego zakupu zalecanych podręczników, słowników czy innych pomocy dydaktycznych. Prace domowe słuchacz do sprawdzenia przesyła mailowo (skany, zdjęcia). Ewentualne błędy omawiane są wspólnie także w trakcie lekcji.

W czasie zajęć online słuchacz rozwiązuje testy próbne z lat ubiegłych oraz te opracowane przez egzaminatora, zostaje zapoznany ze strategiami egzaminacyjnymi, kryteriami oceniania i przykładowymi realizacjami poszczególnych zadań testowych, wykonuje ćwiczenia ze słuchania, pisania, czytania, mówienia, gramatyki oraz słownictwa, które mają w praktyczny sposób przygotować do rozwiązania testu podczas egzaminu.

Dlaczego warto zdecydować się na indywidualne zajęcia online?

Przede wszystkim dlatego, że w ich trakcie ze słuchaczem omawiany jest materiał z danego poziomu Stanag 6001, a cała uwaga egzaminatora jest skupiona wyłącznie na jednej osobie. Pozwala to na efektywniejszą naukę niż na stacjonarnych kursach grupowych, gdzie liczebność grup wynosi nawet 14 osób. W zależności od potrzeb i możliwości słuchacza, spotkania indywidualne online pozwalają pracować dokładnie nad tym, co wymaga poprawy, a także na bieżąco monitorować postępy.

Długość trwania kursu

Przed podpisaniem umowy na kurs 3-12 miesięczny, słuchacz wybiera ile lekcji w tygodniu chce odbyć i za tyle z góry płaci. Niezrealizowane zajęcia z danego miesiąca przechodzą na miesiąc następny. Nic nie przepada, jak jest w przypadku nieobecności na zajęciach grupowych. Długość trwania kursu językowego zależy więc od dyspozycyjności egzaminatora i możliwości słuchacza. Zaleta takiego indywidualnego podejścia jest oczywista.

Elastyczne terminy zajęć

Słuchacz nie musi martwić się, że lekcje angielskiego przepadną podczas urlopu, dobowych służb oraz innych obowiązkowych dyżurów, dłuższego wyjazdu na szkolenie poligonowe lub innej uroczystości wojskowej, w której akurat będzie brać udział. Specjalistyczne kursy Stanag 6001 mają elastyczny grafik i uwzględniają specyfikę służby wojskowej. Pozwala to dostosować tempo nauki do indywidualnych możliwości danej osoby, a dodatkowo słuchacz nie musi tracić czasu na dojazdy do egzaminatora. Zajęcia online odbywają się w ustalonych godzinach i są każdorazowo potwierdzane dzień wcześniej najpóźniej do g. 20.00.

Konsultacje egzaminacyjne

Czujesz się zagubiony? Nie wiesz jak rozwiązać test egzaminacyjny? Chcesz podejść tylko do egzaminu próbnego  i pozmawiać z egzaminatorem 1 na 1 bez wykupywania kursu językowego? Proponuję konsultację egzaminacyjną online. Jest to jedyna możliwość wykupienia pojedynczej konsultacji bez konieczności podpisania umowy.

Jak wygląda taka konsultacja egzaminacyjna? Po wykupieniu konsultacji otrzymasz do rozwiązania test pisemny na danym poziomie. Odpowiedzi należy odesłać do sprawdzenia maksymalnie do 2 dni przed planowaną datą konsultacji online. W pierwszej części konsultacji (ok.15 minut) odbędziesz ustny egzamin próbny na podstawie wylosowanego zestawu i roli zdającego. Po egzaminie ustnym otrzymasz informację zwrotną od egzaminatora, ilość zdobytych punktów, ewentualną korektę popełnionych błędów, przykładową możliwą realizację zadań i odpowiedzi na Twoje pytania. W dalszej części spotkania otrzymasz komentarz egzaminatora Stanag 6001 dotyczący testu pisemnego i strategii egzaminacyjnych, ilość zdobytych punktów oraz omówienie wyniku egzaminu.

Cennik kursów online (1 lekcja trwa 45 minut)

Poziom STANAG 1

1 lekcja

55

PLN

Poziom STANAG 2

1 lekcja

65

PLN

Poziom STANAG 3

1 lekcja

75

PLN

Poziom STANAG 4

1 lekcja

85

PLN

Cennik konsultacji egzaminacyjnych (1 konsultacja trwa 30 minut)

Poziom STANAG 1

1 konsultacja

50

PLN

Poziom STANAG 2

1 konsultacja

60

PLN

Poziom STANAG 3

1 konsultacja

70

PLN

Poziom STANAG 4

1 konsultacja

80

PLN

Angielski dla biznesu

Czym jest język angielski biznesowy?

Językiem, który bez wątpienia zdominował kontakty biznesowe jest angielski. Jego znajomość to kryterium, które pojawia się więc w niemal każdym ogłoszeniu o pracę. Bez względu na to, w jakiej dziedzinie chciałbyś rozwijać swój biznes, posługiwanie się językiem angielskim może Ci to ułatwić. Znajomość języka obcego, jaką poznajemy na lekcjach w szkole, jest jednak niewystarczająca. Najczęściej nacisk kładziony jest na gramatykę, testy przygotowujące pod konkretne egzaminy (matura), a nie na praktyczne komunikowanie się w języku angielskim. Jego biznesowa odmiana nieco się różni – obfituje w specjalistyczne zwroty i sformułowania. Jest też bardziej formalna. To ważne, bo gdy chcemy prowadzić konwersację z potencjalnym klientem czy partnerem handlowym, to przecież zależy nam na tym, by wypaść jak najlepiej i zabłysnąć znajomością branżowego słownictwa.

Jak wyglądają lekcje online z języka angielskiego biznesowego?

Zajęcia na odległość odbywają się za pomocą komunikatora zoom, skype lub przez telefon. Podczas trwania kursu słuchacz otrzymuje bezpłatnie na bieżąco wszelkie materiały niezbędne do zajęć, a także nauki własnej po zakończeniu lekcji. W przypadku dłuższych kursów (3-12 miesięcznych), zalecany jest zakup podręczników. Słuchacz jest każdorazowo informowany o ewentualnych dodatkowych kosztach, które zostają doliczone do faktury lub o możliwości dokonania samodzielnego zakupu zalecanych podręczników, słowników czy innych pomocy dydaktycznych. Prace domowe słuchacz do sprawdzenia przesyła mailowo (skany, zdjęcia). Ewentualne błędy omawiane są wspólnie także w trakcie lekcji. Zajęcia online odbywają się zarówno w tygodniu, jak i w weekendy w ustalonych godzinach i są każdorazowo potwierdzane dzień wcześniej najpóźniej do g. 20.00. Elastyczny grafik lekcji pozwala dostosować tempo nauki do indywidualnych możliwości każdego Słuchacza i specyfiki pracy w biznesowym środowisku.

Gdzie jest wykorzystywany język angielski biznesowy?

Okazją do wykorzystania nabytych kompetencji językowych jest nie tylko spotkanie biznesowe „face to face” czy wyjazd w zagraniczną delegację np. na targi lub konferencje. Często same kontakty ze współpracownikami i menadżerami na stanowiskach kierowniczych wymagają użycia angielskich zwrotów, szczególnie pracując w międzynarodowych korporacjach. Tutaj, oprócz umiejętności swobodnej konwersacji, przydatna bywa także znajomość zasad obowiązujących przy prowadzeniu rozmów telefonicznych, a także pisaniu służbowej korespondencji, m.in. maili, prezentacji, informacji o ofercie firmy czy raportów. Dlatego też, podczas indywidualnych lekcji online korzystamy nie tylko z podręczników i nagrań kursowych, ale również opieramy się na autentycznych materiałach biznesowych, artykułach branżowych, nagraniach wystąpień liderów w biznesie, tłumaczymy korespondencję, prowadzimy konwersacje na bieżące tematy.

Cennik kursów języka angielskiego biznesowego (1 lekcja trwa 45 minut):

Poziom A1-A2

1 lekcja

65

PLN

Poziom B1-B2

1 lekcja

75

PLN

Poziom C1-C2

1 lekcja

85

PLN

Kursy online

Czy kursy online są równie dobre, jak zajęcia stacjonarne?

Kursy online, mimo wielu oczywistych zalet nadal spotykają się ze sceptycyzmem. Często jednak te negatywne skojarzenia mają osoby, które z takim kursem nie miały nigdy do czynienia.

Skąd to wiem? Między innymi z opinii moich kursantów. Wielu przyznało w trakcie lekcji, że miało pewne obawy oraz brakowało w nich przekonania co do skuteczności tej formy prowadzenia zajęć.

Zazwyczaj wystarczyła pierwsza lekcja online, by usłyszeć komentarz zadowolonego kursanta, że ta metoda jest naprawdę wygodna i skuteczna. Nie były to jednak puste słowa, ponieważ poprawa poziomu umiejętności, którą akurat ćwiczyliśmy była zauważalna od razu.

Ale jakie są główne zalety takiego trybu zajęć? Przyjrzyjmy się tym najważniejszym.

Nie trzeba wychodzić z domu

Chyba najbardziej oczywista zaleta, która często jest doceniania dopiero w momencie zapisania się na lekcje online. Dzięki temu zajęcia mogą odbywać się w każdym miejscu na ziemi z dostępem do prądu oraz internetu, a ogranicza nas jedynie nasz grafik. Koniec z traceniem czasu na dojazdy!

Elastyczny grafik

Kolejna bardzo duża przewaga nad lekcjami w tradycyjnej formie, gdzie z góry ustalone dni oraz godziny wymagają dyscypliny zarówno od kursanta jak i nauczyciela, jeśli zależy Ci na przerobieniu całego materiału.
Grafik naszych spotkań online jest ustalany indywidualnie pod Twoje potrzeby. Lekcje każdorazowo potwierdzamy dzień wcześniej do g.20.00. Zależy Ci na jak najszybszym przerobieniu kursu? Żaden problem! Masz możliwość nauki tylko w weekendy? To również nie jest żadną przeszkodą.

Indywidualne podejście, własne tempo

Na kursach stacjonarnych, gdzie zazwyczaj jest praca w grupie, zarówno czas nauczyciela, jak i jego uwaga dzielą się na wszystkich kursantów obecnych na zajęciach. Tutaj masz zaś 100% mojego zainteresowania, dzięki czemu mogę skupiać się na jak najlepszym dotarciu do Ciebie i nad pracą nad Twoimi umiejętnościami.

Dostosowanie ilości nauki do własnych możliwości

Jak mówi stare powiedzenie „Mierz siły na zamiary”, co doskonale znajduje odzwierciedlenie w nauce online. Tu indywidualnie dobieramy ilość oraz zakres materiału pod Twoje możliwości. Potrzebujesz przećwiczenia jednej sprawności intensywniej niż pozostałych? Masz problem z konkretnym typem zadań? We wszystkim Ci pomogę.

Jak widać zalet lekcji online jest wiele, ale nie ma co wierzyć komuś na słowo. Najlepiej jest poznawać rzeczy w praktyce, dlatego zachęcam Cię serdecznie do wypróbowania takiego modelu nauki. Skontaktuj się ze mną, a gwarantuję, że nie pożałujesz 🙂

Umów się

Porozmawiajmy o tym jak mogę Tobie pomóc.