fbpx

Jak egzaminy wg. normy Stanag 6001 korespondują z innymi cywilnymi poziomami egzaminów uznawanymi na całym świecie?

Egzaminy i poziomy certyfikatów w resorcie obrony narodowej różnią się od egzaminów cywilnych przeprowadzanych przez certyfikowane ośrodki egzaminacyjne np. Cambridge English.

Według normy Stanag 6001 wyróżniamy poziomy 0-5, natomiast według Common European Framework of Reference For Languages (CEFR) 6 poziomów od A1-C2. Ten powszechnie stosowany Europejski System Opisu Kształcenia Językowego opracowany przez Radę Europy, to 6 stopniowa skala, która określa poziom znajomości języka obcego (angielskiego) dla 4 sprawności: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie.

Poziom Stanag 1,1,1,1 odpowiada poziomowi podstawowemu A1/A2

Poziom Stanag 2,2,2,2 odpowiada poziomowi podstawowemu/samodzielności A2+/B1/B1+

Poziom Stanag 3,3,3,3 odpowiada poziomowi samodzielności/biegłości B2/B2+/C1

Poziom Stanag 4,4,4,4 odpowiada poziomowi biegłości C1/C2

Poziom Stanag 5,5,5,5 odpowiada poziomowi biegłości C2