fbpx

W poniższym artykule znajdziesz odpowiedzi na kolejne Wasze pytania, związane z egzaminem z języka angielskiego według normy STANAG 6001.

45. Pani Marto, potrzebuje zdać egzamin eksternistyczny z języka angielskiego co najmniej na poziomie 1 STANAG. Wszystkie sprawności. Jestem wojskowym. Mam 30 lat i mój poziom językowy nazwałbym “wiecznie zaczynający”. Języka używałem głównie na wakacjach oraz kiedyś zdawałem maturę. Jakieś podstawy mam ale to za mało, aby zdać egzamin. Dlatego zwracam się do Pani o pomoc w przygotowaniu do egzaminu. Czas jaki sobie daje to ok. 4-6 miesięcy. Proszę mi odpowiedzieć czy to jest realne?

Czas przygotowania do egzaminu, a więc trwania kursu językowego, ustalam indywidualnie z każdym kursantem. Jest to zazwyczaj od 1-12 miesięcy. Na początku współpracy przeprowadzam diagnostyczny test wstępny, który pozwala ustalić aktualny poziom kursanta, zakres materiału niezbędnego do powtórzenia, ilość koniecznych do przeprowadzenia lekcji. Bez tego nie jestem w stanie określić, czy 4-6 miesięcy wspólnej nauki będzie dla Pana wystarczające, abym mogła Panu zarekomendować udział w egzaminie.

46. Mam jedno pytanie odnoście kursów semestralnych, czy jest już dostępny harmonogram zajęć online? Dokładnie w jakie dni i godziny odbywają się zajęcia?

Harmonogram indywidualnych lekcji on-line ustalam z każdym kursantem na bieżąco i potwierdzam dzień wcześniej do g.20. Szczegółowo pisałam o tym tutaj. Dni i godziny zajęć on-line uzależnione są od możliwości i preferencji danego kursanta. Służba wojskowa związana jest z wyjazdami na poligon, różnymi dyżurami, ćwiczeniami, uczestnictwem w uroczystościach. Grafik kursów semestralnych jest ruchomy i dostosowany do specyfiki służby wojskowej. Nie udostępniam harmonogramu kursantów innym postronnym osobom.

47. Czy za zdanie 1 i 2 eksternistycznie również dostaje się nagrody finansowe, tak jak to jest w przypadku zdania 3 i 4?

Żołnierzom zawodowym, którzy w wyniku złożenia egzaminu w trybie eksternistycznym uzyskali po raz pierwszy znajomość języka obcego na poziomie 3,3,3,3 lub 4,4,4,4 zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001 przyznaje się jednorazowo nagrodę pieniężną. Możesz otrzymać jednorazowo nawet 6000 zł ! Pisałam o tym na moim blogu TUTAJ
Natomiast otrzymanie nagrody za uzyskanie świadectwa STANAG 6001 na poziomie 1 lub 2 w trybie eksternistycznym nie jest nigdzie formalnie uregulowane ustawą, czy rozporządzeniem Ministra MON. Możesz wnioskować do swego dowódcy/ bezpośredniego przełożonego o przyznanie Ci nagrody uznaniowej w związku z uzyskaniem świadectwa STANAG6001 bez uczestniczenia w kursie językowym organizowanym przez wojsko. Dowódca może przychylić się do Twego wniosku, przekazać go do dalszego rozpatrzenia przełożonemu wyższego szczebla lub rozpatrzeć wniosek negatywnie. Dla wojska jest to ogromna oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ żołnierz sam zadbał o swój rozwój osobisty w godzinach pozasłużbowych i na własny koszt uzyskał dodatkowe kalifikacje. Zdarzają się więc sytuacje, że dowódcy wyższego szczebla doceniają prywatne starania żołnierzy i przyznają nagrody uznaniowe, za uzyskanie świadectwa znajomości języka angielskiego w trybie eksternistycznym, np. jeden dowódca – 1200 zł, a inny – 5 dni urlopu nagrodowego i 500 zł.

48. Szukając w Internecie informacji o egzaminie STANAG na poziomie 2, natknęłam się na Pani stronę internetową z ofertą kursów przygotowujących do egzaminów z języka angielskiego. Przeczytałam m.in. że jest Pani egzaminatorem tychże egzaminów od kilku lat. Rozmawiałam z pracownikiem CKEJO MON w Łodzi i powiedziano mi, że tylko wojskowi mogą zostać egzaminatorami, chociaż wydaje mi się, że w jakimś rozporządzeniu przeczytałam coś innego. Pytam ponieważ sama jestem po filologii angielskiej i zainteresowała mnie kwestia odbycia takiego szkolenia na egzaminatora, jednak nie jestem żołnierzem. Myślałam po prostu o zdobyciu dodatkowych uprawnień takiego egzaminatora, raczej nie o karierze w wojsku. Mam już 35 lat.

Jeśli nie jest Pani zatrudniona w jednostce wojskowej lub pracownikiem Akademii Wojskowej, to są bardzo małe szanse, aby została Pani zakwalifikowana na taki kurs. Ośrodki doskonalenia znajomości języków obcych mają swoich pracowników etatowych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to wtedy organizowane są szkolenia dla egzaminatorów. Nadmienię, iż na chwilę obecną i zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą, jestem jedynym egzaminatorem STANAG6001 na Podlasiu!
Egzaminatorem STANAG6001 mogą zostać zarówno osoby cywilne (lektorzy, kierownicy ośrodków), jak i żołnierze powołani do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej.

49. Szkoda ze tak późno natrafiłem na Pani profil, ale lepiej późno niż wcale. Czy w obecnej sytuacji pandemii jaką mamy w kraju odbywają się jakieś egzaminy STANAG? Interesuje mnie poziom 2.

Na chwilę obecną egzaminy STANAG6001 odbywają się zgodnie z harmonogramem. Niedawno właśnie wróciłam z sesji egzaminacyjnej na poziomie 1 oraz 2. Jak wyglądają ustne egzaminy STANAG6001 w czasie pandemii opisałam w artykułach dostępnych na moim blogu:
O poziomie 1 – LINK
O poziomie 2 – LINK
O poziomie 3 –LINK