fbpx

Dziś prezentuję drugą część odpowiedzi na Wasze pytania, związane z przebiegiem egzaminu według normy Stanag 6001.

11. Czy będąc na służbie przygotowawczej mogę zdawać egzamin Stanag 6001?

Jeśli w trakcie odbywania służby przygotowawczej Komendant Ośrodka Szkoleniowego/Dowódca zwolni Panią na czas egzaminu z zajęć programowych szkolenia podstawowego i wyrazi zgodę na udział w egzaminie, to jak najbardziej tak.

12. Kiedy otrzymam moje świadectwo znajomości języka angielskiego Stanag 6001?

Świadectwo Stanag 6001 wydaje organ powołujący komisję egzaminacyjną w terminie do 3 miesięcy od daty przeprowadzenia egzaminu.

13. Mam zdiagnozowaną dysleksję, czy w związku z tym mogę liczyć na ułatwienia związane ze zdawaniem egzaminu Stanag 6001?

Procedury przeprowadzenia egzaminów ze znajomości języka angielskiego według Stanag 6001 nie przewidują udogodnień lub specjalnych kryteriów oceny dla osób z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, osób niedosłyszących lub niedowidzących.

14. Czy otrzymam certyfikat Stanag 6001 jak otrzymam 12 lub 13 punktów z danej części egzaminu na poziomie 1?

Jeśli za daną część egzaminu na poziomie 1 zdobędzie Pan 12 lub 13 punktów, to wydany zostanie certyfikat, jednak z oceną 0+. Oznacza to, że sprawność nie została w pełni zaliczona.

15. Nie udało mi się zaliczyć pisania na poziomie 1, pozostałe specjalności mam zdane, czy muszę zdawać ponownie cały egzamin? Kiedy mogę zdawać poprawkę?

Po upływie 3 miesięcy od dnia egzaminu może Pan ubiegać się o możliwość zdawania egzaminu poprawkowego, wyłącznie z danej specjalności, której nie udało się Panu zaliczyć przy pierwszym podejściu. Przykładowo, jeśli uzyskał Pan 14 punktów z czytania, słuchania i mówienia, a z pisania 12 punktów, to po 3 miesięcznym okresie karencji zdawać ponownie musi Pan tylko pisanie. Nie ma konieczności by ponownie zdawać egzamin ze specjalności czytanie, słuchanie ani mówienie, które zostały już zaliczone. Wyjątek stanowią kandydaci na żołnierzy zawodowych. Mogą oni zdawać ponownie egzamin na tym samym poziomie przed upływem 3 miesięcy od daty egzaminu.

16. Zgubiłem moje świadectwo Stanag 6001. Czy mogę otrzymać duplikat i ile to kosztuje?

W razie utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa, można wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu do organu, który powołał komisję egzaminacyjną. Za wystawienie duplikatu świadectwa nie są pobierane opłaty.

17. Czy mogę zdawać jednego dnia egzamin na 1 i 2 poziomie?

Nie. W wyznaczonym dniu kandydat może przystąpić do egzaminu tylko na jednym poziomie.

18. Czy mogę zdawać egzamin na poziomie 2 nie mając świadectwa znajomości języka angielskiego na 1 poziomie?

Tak. Można przystąpić do egzaminu eksternistycznego z języka angielskiego od razu na 2 poziomie, nie mając świadectwa znajomości języka angielskiego z poziomu 1.

19. Ile czasu wcześniej muszę pojawić się w dniu egzaminu?

Na każdą część egzaminu należy stawić się punktualnie – co najmniej 15 minut przed planowaną godziną jej rozpoczęcia. Spóźnieni kandydaci mogą nie zostać wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

20. Czy mogę korzystać z pomocy naukowych w trakcie egzaminu?

W trakcie egzaminu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych, słowników, tablic gramatycznych, notatek własnych, podręczników, translatorów, telefonów komórkowych czy innych urządzeń elektronicznych.

Odpowiedzi na kolejne pytania znajdziesz tutaj