fbpx

FAQ – Frequently asked questions, czyli pytania związane z egzaminem Stanag 6001 jakie mi najczęściej zadajecie. Część I.

1. Jakie umiejętności sprawdza egzamin?

Egzamin z języka angielskiego według normy Stanag 6001 ma na celu sprawdzenie kompetencji językowych w ramach czterech sprawności: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Materiał egzaminacyjny opiera się na założeniach umowy standaryzacyjnej NATO.

2. Co to jest egzamin pokursowy i eksternistyczny?

Egzamin przeprowadzany na zakończenie kursu językowego na danym poziomie, organizowany w siłach zbrojnych RP, to egzamin pokursowy. Można go zdawać w sesji letniej oraz zimowej. Cztery razy do roku organizowane są również egzaminy eksternistyczne (średnio co 3 miesiące) dla osób, które nie uczestniczyły w stacjonarnych kursach odbywających się w wojskowych ośrodkach nauczania języków obcych, centrach szkolenia, uczelniach wojskowych lub w jednostkach wojskowych.

3. Kto może zdawać egzamin Stanag 6001?

Nauka, doskonalenie oraz egzaminy ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej organizowane są dla pracowników cywilnych wojska, kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz dla żołnierzy zawodowych.

4. W jakiej kolejności odbywają się kolejne części egzaminu?

Egzamin Stanag 6001 na każdym poziomie składa się z czterech odrębnych części odbywających się w następującej kolejności: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie.

5. Ile dni trwa egzamin Stanag 6001?

Egzaminy odbywają się w ciągu 1-2 dni, w zależności od instytucji egzaminującej. Uczelnie wojskowe przeprowadzają wszystkie części egzaminu eksternistycznego zazwyczaj w ciągu 1 dnia, natomiast w jednostkach wojskowych egzaminy pokursowe trwają najczęściej 2 dni. Pierwszego dnia odbywa się część pisemna, a drugiego część ustna.

6. Ile punktów można zdobyć z danej sprawności?

Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Maksymalnie z danej sprawności można uzyskać 20 punktów.

7. Ile punktów należy zdobyć by zaliczyć daną sprawność?

Żeby dana sprawność została zaliczona, należy zdobyć 14 z 20 możliwych punków.

8. Czy punkty z wszystkich części egzaminu się sumują?

Części egzaminu są oceniane odrębnie dla każdej z czterech sprawności językowych. Punkty z poszczególnych sprawności nie są sumowane.

9. Czy brudnopis jest oceniany?

Nie. Brudnopis, jak sama nazwa wskazuje, służy wyłącznie robieniu notatek na brudno. Warto w nim zapisać wpierw wyraz, którego pisowni nie jesteśmy pewni, słownictwo, które chcemy użyć czy plan pracy pisemnej. Oceniany jest czystopis, czyli miejsce wykropkowane/wykreskowane, które znajduje się bezpośrednio pod poleceniem.

10. Jaki termin ważności ma świadectwo znajomości języków obcych?

Świadectwa znajomości języków obcych wydane zgodnie z Porozumieniem Stanag 6001 ważne są bezterminowo.

Odpowiedzi na kolejne pytania znajdziesz tutaj