fbpx

Egzaminy w resorcie obrony narodowej według normy Stanag 6001 są przeprowadzane na podstawie wytycznych Porozumienia standaryzacyjnego NATO STANAG 6001 – poziomy biegłości językowej. Opisane w porozumieniu poziomy biegłości językowej w zakresie czterech sprawności: słuchania, mówienia, czytania i pisania i przedstawiają się następująco:
poziom 0 – brak istotnego lub praktycznego opanowania danej sprawności,
poziom 1 – znajomość podstawowa,
poziom 2 – znajomość dostateczna (średniozaawansowana tzw. czynna), zdolność wykonywania pracy w ograniczonym zakresie,
poziom 3 – znajomość dobra (zaawansowana) tzw. minimum profesjonalne,
poziom 4 – znajomość bardzo dobra tzw. profesjonalna,
poziom 5 – znajomość doskonała, użytkownik rodzimy, dwujęzyczny, bilingwalny, tzw. native speaker.

Znajomość każdej ze sprawności oceniania jest cyfrą, według kolejności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Kombinacja czterech cyfr stanowi zatem opis danego poziomu.

W praktyce jeśli słuchacz posiada certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie Stanag 2321 – oznacza to, że sprawność słuchanie ma opanowaną na poziomie 2, sprawność mówienie na poziomie 3, sprawność czytanie na poziomie 2 oraz sprawność pisanie na poziomie 1.