fbpx

Czy wiesz, że w maju 2020r. Minister MON wydał nową decyzję w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej?

Patrzysz w niebo i zastanawiasz się, co się mogło zmienić? Rozwiąż poniższy quiz. Być może niektóre odpowiedzi Cię zaskoczą? Jeśli coś okaże się dla Ciebie niezrozumiałe, to skontaktuj się ze mną. Na pewno rozwieję wszystkie Twoje wątpliwości i rozjaśnię Ci w głowie.

 

NOWE ZASADY KSZTAŁCENIA I EGZAMINOWANIA

Zapraszam Cię dziś do rozwiązania quizu dotyczącego nowych zasad kształcenia i egzaminowania STANAG 6001. Sprawdź swoją wiedzę. Udanej zabawy!

1 / 10

W Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych, na uczelniach wojskowych, w ośrodkach doskonalenia językowego resortu obrony narodowej oraz w centrach szkolenia w całej Polsce nie prowadzi się kursów semestralnych ani doskonalących na poziomach:

2 / 10

Żeby podejść do egzaminu na poziomie 2 STANAG 6001 należy posiadać świadectwo znajomości języka obcego STANAG 6001:

3 / 10

W razie negatywnego wyniku którejkolwiek ze zdawanych sprawności językowych, zdający nie może przystąpić do ponownego egzaminu na tym samym poziomie przed upływem:

4 / 10

CKEJO MON nostryfikuje:

5 / 10

Zgodę na przystąpienie do egzaminu ze znajomości języka angielskiego, zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001, przez osoby spoza resortu obrony narodowej (osoby cywilne, niebędące żołnierzami) wydaje:

6 / 10

Osoby planowane do wyznaczenia na stanowiska służbowe poza granicami kraju lub w strukturach międzynarodowych dyslokowanych na terenie kraju, w przypadku takiego wymogu, są zobowiązane przystąpić do certyfikacji językowej przed CKEJO MON, jeśli od daty uzyskania poszczególnych sprawności językowych:

7 / 10

W postępowaniu certyfikacyjnym, równoznaczne z uzyskaniem certyfikatu w danej sprawności na danym poziomie jest osiągnięcie:

8 / 10

Żołnierzom zawodowym, którzy w wyniku złożenia egzaminu w trybie eksternistycznym uzyskali po raz pierwszy znajomość języka obcego na poziomie SPJ 3333 zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001 przyznaje się jednorazowo nagrodę pieniężną w wysokości:

9 / 10

Żołnierzom zawodowym, którzy w wyniku złożenia egzaminu w trybie eksternistycznym uzyskali po raz pierwszy znajomość języka obcego na poziomie SPJ 4444 zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001 przyznaje się jednorazowo nagrodę pieniężną w wysokości:

10 / 10

W Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych, uczelniach wojskowych, ośrodkach doskonalenia językowego resortu obrony narodowej oraz centrach szkolenia testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się w postępowaniu kwalifikacyjnym na kursy:

Your score is

The average score is 45%

0%