fbpx

Kolejną ze sprawności, jaką dziś Ci przedstawię jest mówienie.

W praktyce jest to chyba najbardziej przydatna sprawność ze wszystkich, ponieważ koniec końców w komunikacji z inną osobą używamy właśnie jej by się dogadać. Dlatego też kładę duży nacisk na to, by przygotować Cię z niej jak najlepiej, żebyś nie tylko zdał Stanag 6001 z najlepszym możliwym wynikiem, ale również potrafił się dogadać w sytuacjach, które będą tego od Ciebie wymagały.

Podobnie jak przy pozostałych sprawnościach, tu również mamy sztywne wytyczne na każdy z poziomów:

Poziom  0 – brak praktycznej umiejętności mówienia.

Poziom 1 – na tym poziomie powinieneś posługiwać się słownictwem wystarczającym do wymiany zwrotów grzecznościowych (przywitanie i pożegnanie się) oraz porozumiewania się w języku angielskim w zakresie minimalnych potrzeb praktycznych w takich sytuacjach jak np. podróżowanie, poszukiwanie zakwaterowania, pytanie o drogę, zakupy, wizyta u lekarza, prośba o pomoc, zamawianie posiłków w restauracji, opis swego stanowiska wojskowego i zakresu obowiązków, opis dnia codziennego w wojsku, opis przyjaciela (żołnierza).
Na tym poziomie widoczne są częste błędy w Twojej wymowie, które mogą być przyczyną nieporozumień.
Płynność wymowy jest zauważalna w przypadku prostych i znanych Ci sformułowań, w przypadku dłuższych zwrotów może występować brak biegłości mówienia.
Ponadto, na tym poziomie powinieneś wykazać się umiejętnością rozumienia ze słuchu  bardzo prostych zdań w bezpośrednim kontakcie z egzaminatorem. W przypadku wystąpienia hałasu lub innych zakłóceń podczas rozmowy, może wystąpić u Ciebie brak zrozumienia. Możesz wtedy wielokrotnie prosić egzaminatora o powtórzenie jeszcze raz danego zagadnienia lub pytania, a także o wyjaśnienie w innych słowach niezrozumiałej dla Ciebie kwestii oraz mówienie powoli. Egzaminator udziela wyjaśnień w języku angielskim.

Poziom 2 – na tym poziomie powinieneś umieć posługiwać się słownictwem wystarczającym do wykonywania zwykłych codziennych czynności, wydawania instrukcji, a także dyskutowania na bardzo znane tematy m.in. zdrowie, wakacje, alkohol i inne używki, problemy techniczne i usterki różnych sprzętów (np. samochodu czy drukarki), sport, uroczystości rodzinne (np. wesele), miejsce pracy, miejsce zamieszkania.
Może pojawić się u Ciebie często brak znajomości danego, konkretnego słowa. Podczas egzaminów da się zaobserwować fakt, że zdania wymawiane przez słuchaczy na drugim poziomie są sformułowane prostym opisowym językiem, często w celu uniknięcia złożonych form gramatycznych. Wymowa zazwyczaj nie ogranicza zrozumienia danej osoby.
Podczas mówienia, swoje myśli powinieneś umieć wyrażać w sposób dokładny i zgodny z poleceniem egzaminacyjnym, ale przy użyciu prostych zdań.  Zauważalne są też u Ciebie częste wahania w wypowiedzi oraz brak płynności wypowiedzi spowodowany poszukiwaniem właściwych słów.

Poziom 3 – na poziomie trzecim zasób Twego słownictwa powinien być wystarczający do praktycznego prowadzenia konwersacji na różne tematy cywilne oraz dyskusji na znane Ci tematy zawodowe, m.in. katastrofy naturalne, rodzicielstwo, rozrywka, transport, medycyna, dyskryminacje na różnym tle, nowe technologie, cyber przestępczość, piractwo komputerowe, przestępczość i wandalizm, życie wojskowe, dyscyplina wojskowa, misje zagraniczne, kariera wojskowa, szkolnictwo wojskowe, polityka kadrowa w wojsku.
Na tym poziomie Twoje wypowiedzi powinny być złożone, z użyciem nie tylko podstawowych struktur gramatycznych, ale też i bardziej rozbudowanych zdań. Mogą pojawić się drobne błędy w wypowiedzi, nie wpływające jednak na zrozumienie znaczenia przekazywanych przez Ciebie treści. Twoja wymowa nigdy nie ogranicza egzaminatorowi zrozumienia Twej wypowiedzi.
Biegłość Twojej wypowiedzi rzadko jest ograniczona wahaniem się, nie występuje u Ciebie zatrzymanie płynności komunikacji w celu znalezienia odpowiednich słów.

Poziom 4 – na tym poziomie występuje u Ciebie szeroka, precyzyjna i profesjonalna znajomość słownictwa odpowiednia do tematu i sytuacji.
W wymowie mogą rzadko się pojawić błędy, nie przeszkadzające we właściwym przekazie danego znaczenia. Twoja wymowa zdradza Twoje obce pochodzenie, jednak nie ogranicza zrozumienia Twojej wypowiedzi ustnej.
Biegłość mówienia słuchaczy na czwartym poziomie w znanych dziedzinach zbliżona jest do płynności mówienia native speaker’ów oraz łatwa do słuchania.

Poziom  5 – znajomość języka angielskiego równa się znajomości języka na poziomie native speaker’ów, posługujących się językiem angielskim jako językiem ojczystym. W procesie szkolenia w naszym kraju poziom ten nie jest możliwy do osiągnięcia, a także nie jest oceniany w Polsce. W chwili obecnej nie są przeprowadzane egzaminy wg. normy Stanag 6001 na poziomie 5 w żadnym ośrodku na terenie naszego kraju.

W trakcie naszych zajęć będziemy rozmawiać jak najwięcej po angielsku, żebyś mógł się jak najlepiej oswoić z językiem, a także dlatego, że w naturalny sposób wpływa to na Twoją naukę.