fbpx

Sprawność pisanie:

Poziom 0 – brak praktycznej umiejętności pisania w języku angielskim.

Poziom 1 – umiejętność pisania wystarczająca do ograniczonych potrzeb praktycznych. Na tym poziomie powinieneś umieć napisać m.in. wszystkie litery alfabetu w języku angielskim, daty i liczby, swoje imię i nazwisko, narodowość, adres, pospolite słownictwo oraz kilka prostych zdań.

Poziom 2 – na drugim poziomie wymagana jest umiejętność pisania rutynowej korespondencji, wystarczająca do spełnienia ograniczonych wymagań zawodowych. Są to proste notatki prywatne oraz służbowe, rutynowe pisma potoczne, korespondencja biurowa służbowa, raporty wojskowe. Mogą się pojawiać sporadyczne błędy w pisowni, stylu czy przyjętej dla danego tekstu pisanego konwencji np. brak odpowiedniego wstępu, użycie stylu nieformalnego zamiast formalnego.

Poziom 3 – na tym poziomie wymagana jest umiejętność pisania korespondencji urzędowej oraz sprawozdań w pewnej dziedzinie. Twoje teksty pisane powinny posiadać słownictwo wystarczające do dokładnego  przekazania wiadomości i informacji, jednakże mogą zawierać błędy wymagające korekty.

Poziom 4 – aby legitymować się umiejętnością pisania na czwartym poziomie wg. normy Stanag 6001 powinieneś umieć pisać wszystkie teksty wymagane w danej dziedzinie zawodowej, teksty oficjalnej korespondencji oraz dokumenty. Znajomość pisowni, struktur oraz słownictwa powinna być szeroka oraz dokładna. Twój styl pisowni powinien być poprawny, zbliżony do poziomu native speaker’ów. W pisowni mogą się pojawić rzadkie błędy, wymagające korekty, które nie przeszkadzają jednak w zrozumieniu całości tekstu.

Poziom 5 – znajomość języka angielskiego równa się znajomości języka na poziomie native speaker’ów, posługujących się językiem angielskim jako językiem ojczystym. W procesie szkolenia w naszym kraju poziom ten nie jest możliwy do osiągnięcia, a także nie jest oceniany w Polsce. W chwili obecnej nie są przeprowadzane egzaminy wg. normy Stanag 6001 na poziomie 5 w żadnym ośrodku na terenie naszego kraju.

Źródło: Porozumienie standaryzacyjne NATO STANAG 6001 – poziomy biegłości językowej.