fbpx

Jak wiesz, są 4 sprawności, z których będziesz sprawdzany i na każdą z nich musisz posiadać konkretne umiejętności, by zaliczyć daną sprawność na jeden z pięciu możliwych poziomów.

W kolejnych wpisach przybliżę Ci te wymagania dla każdej ze sprawności, żebyś wiedział na co musisz być gotowy, chcąc zaliczyć dany poziom.

Zacznijmy od sprawności słuchanie:
poziom 0 – brak praktycznej umiejętności słuchania.

poziom 1 – na tym poziomie powinieneś wykazać się umiejętnością rozumienia ze słuchu bardzo prostych zdań w bezpośrednim kontakcie. W przypadku wystąpienia hałasu w nagraniu lub innych zakłóceń może wystąpić u Ciebie brak zrozumienia danego nagrania.

poziom 2 – na tym poziomie powinieneś legitymować się niezawodnym rozumieniem ze słuchu w bezpośredniej dyskusji z egzaminatorem na dobrze znane Ci tematy i w powszechnie znanych sytuacjach. Podczas hałasu w nagraniu i zakłóceń może pojawić się niepełne zrozumienie komunikatu ze słuchu. Twoje zrozumienie dwóch rozmawiających ze sobą osób anglojęzycznych (native speaker’ów) może być niewystarczające by prawidłowo wypełnić wszystkie zadania egzaminacyjne.

poziom 3 – na poziomie trzecim twoja umiejętność słuchania powinna być wystarczająca do rozumienia audycji radiowych oraz rozmowy między dwiema wykształconymi osobami rozmawiającymi standardowym językiem angielskim. Jednakże może pojawić się u Ciebie brak zrozumienia regionalizmów oraz dialektów specyficznych dla danych obszarów językowych, takich jak Walia czy Szkocja. Ogólny sens wypowiedzi słuchanej powinieneś jednak umieć zrozumieć prawidłowo.

Poziom 4 – Twój poziom jest wystarczający do zrozumienia ze słuchu rozmowy w standardowym języku angielskim w każdej sytuacji. Czasami mogą się pojawić u Ciebie trudności w zrozumieniu pewnych form potocznych i dialektów regionalnych pochodzących np. z Irlandii czy Nowej Zelandii.

Poziom 5 – znajomość języka angielskiego równa się znajomości języka na poziomie native speaker’ów, posługujących się językiem angielskim jako językiem ojczystym. W procesie szkolenia w naszym kraju poziom ten nie jest możliwy do osiągnięcia, a także nie jest oceniany w Polsce. W chwili obecnej nie są przeprowadzane egzaminy wg. normy Stanag 6001 na poziomie 5 w żadnym ośrodku na terenie naszego kraju.

Jak widzisz, wymagań jest trochę, ale pamiętaj, że jestem od tego by Ci pomóc i pokazać, że absolutnie nie masz czego się bać! 🙂